A. Đổi trả và hoàn tiền

I. Đổi trả do đổi ý

1. Thời gian đổi trả

Redikick hỗ trợ đổi hàng hoặc trả hàng – hoàn tiền vì bất kỳ lý do gì trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng.
Từ ngày thứ 08 đến ngày thứ 30 kể từ ngày nhận hàng, Redikick chỉ hỗ trợ đổi sản phẩm (không hỗ trợ Trả hàng – hoàn tiền).

2. Điều kiện đổi trả

 • Sản phẩm phải còn mới, không bị hư hỏng, không bị sử dụng không bị giặt, chưa qua sửa chữa.
 • Sản phẩm phải được trả về trong bao bì gốc và đầy đủ như khi mua hàng.
 • Giá trị sản phẩm (GTSP) KH muốn đổi tại thời điểm phát sinh nhu cầu đổi = GTSP lúc KH mua hàng >>> KH được đổi ngang giá.
 • Nếu GTSP KH muốn đổi tại thời điểm phát sinh nhu cầu đổi > GTSP lúc KH mua hàng >>> KH bù thêm chi phí chênh lệch.
 • Nếu GTSP KH tại thời điểm phát sinh nhu cầu đổi < GTSP lúc KH mua hàng >>> KH có thể đổi ngang hoặc bù thêm phần chênh lệch tiền khi mua thêm các sản phẩm khác.
 • Mỗi đơn hàng áp dụng đổi 01 lần.
 • Giá trị hoàn tiền bằng giá trị sản phẩm tại thời điểm KH mua không gồm phí giao hàng

3. Chi phí đổi trả

Khách hàng sẽ thanh toán phí ship 1 chiều

4. Phương thức đổi trả

KH vui lòng chọn Gửi yêu cầu, Bộ phận CSKH sẽ liên lạc với KH sớm nhất có thể để hướng dẫn KH gửi sản phẩm cần đổi trả về Redikick.

II. Đổi trả do lỗi sản xuất, giao sai sản phẩm

1. Thời gian đổi trả

07 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm

2. Điều kiện

 • Sản phẩm được phát hiện do lỗi sản xuất: lỗi cắt may, lỗi vải, lỗi in ấn, lỗi khâu,… hoặc giao hàng sai sản phẩm.
 • Sản phẩm phải được trả về trong bao bì gốc và đầy đủ như khi mua hàng.
 • Sản phẩm do lỗi in ấn, sẽ được bảo hành. Các lỗi khác tuỳ tình trạng sẽ được 1 đổi 1.

3. Chi phí đổi trả

 • Redikick thanh toán phí ship 2 chiều. Khách hàng sẽ không phải thanh toán thêm bất cứ chi phí gì.
 • Trong trường hợp KH trả hàng, Redikick sẽ thanh toán phí ship thu hồi sản phẩm và hoàn lại tiền cho khách hàng nhanh nhất có thể qua tài khoản ngân hàng.

4. Phương thức đổi trả

KH vui lòng chọn Gửi yêu cầu, Bộ phận CSKH sẽ liên lạc với KH sớm nhất có thể để hướng dẫn KH gửi sản phẩm cần đổi trả về Redikick.

Lưu ý:
– Quý khách không gửi hàng về khi chưa có sự xác nhận của Bộ phận CSKH Redikick. Mọi mất mát về hàng hoá Redikick không chịu trách nhiệm.
– Redikick sẽ tiến hành gửi sản phẩm cho khách hàng sau khi nhận được sản phẩm cần đổi.

B. Bảo hành

1. Quy định về bảo hành
– Sản phẩm được bảo hành miễn phí hình in 1 năm kể từ ngày mua hàng.
– Có đầy đủ hóa đơn mua hàng và tem mác của công ty trên sản phẩm.

2. Những trường hợp không được bảo hành
– Tem mác không còn trên sản phẩm.
– Sản phẩm giảm giá, được hưởng các CTKM